РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 5, юли 2023 > РЕКЛАМИ В брой 5, 2023 > ИПОИПО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИПОНашата енерrия
работи эа вас!

Power
Generation


ДИЗЕЛОВИ
ГЕНЕРАТОРИ

Доказана надеждност

Ниски експлоатационни разходи

Безупречен монтаж и обслужванеОФИЦИАЛЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ
София
ул. Резбарска 47
тел. 02 971 9549
office@ipo-bg.com

www.ipo-bg.com
Top