IPS, инж. Борис Кръстев: Целта ни е да се утвърдим като център на белгийския холдинг Груп-Ай Пи Ес в региона

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

инж. Борис Кръстев, управител на
IPS (Industrial Projects Services) България,
пред сп. Инженеринг ревю

Инж. Кръстев, IPS България наскоро отбеляза своята 10-годишнина. Какво се промени от създаването на компанията до днес?

Като непосредствен участник в създаването на офиса в България, мога да кажа, че развитието ни за тези 10 години е значително. На първо място, започнахме работа като западна компания, която не познава местния пазар и буквално трябваше упорито да се борим, за да получим шанс за изява.

Всеки път, в който отивахме да си предложим услугите, независимо от опита на фирмата майка в Белгия и Германия, липсата на реализирани проекти в България се оказваше решаваща. По тази причина бяхме големи късметлии, че изобщо успяхме да стартираме и да развием дейността си на българския пазар, който е доста специфичен.

Ако трябва да отбележа голямата разлика – тогава фирмата влезе на българския пазар със самочувствието на западна фирма, която може да научи българите как се правят нещата, а днес, 10 години по-късно, сме местна фирма, която много добре знае кое от западните маниери е приложимо тук и кое - не.

За този период екипът ни достигна 18 човека, включително двама инженер-проекти в офиса ни в Румъния. Офисът ни там от 2010 г. е изцяло под наше управление. От 2012 г. имаме и 1 служител в Турция, където в края на 2013 г. успешно завършихме мисията си по подготовка и управление на изграждането на голям индустриален обект. На практика, за този период се превърнахме от локален в регионален консултант и ръководител на проекти, с основна цел да покрием Югоизточна Европа.

Кое беше най-голямото предизвикателство през годините?
Всеки следващ проект е предизвикателство за нас. Работим по обекти от гражданското строителство, включително търговски центрове и частни къщи, а също и по някои големи индустриални инвестиции в различни сфери, в нашия случай, включително в металургията.

На практика последните 2 години нашата фирма излезе извън рамките на България. Именно заради добрата ни работа тук големи клиенти ни възложиха свои проекти извън страната – миналата година приключихме голям проект в Турция, а в момента работим по проект на Schneider Electric в Латвия по силата на рамково споразумение за световно сътрудничество.

То е факт благодарение на съвместната ни работа през 2006 г. за първия завод на компанията тук, както и последващото му разширение през 2011-2012 г., което Ай Пи Ес ръководи като проектен мениджър. В момента на групово ниво компанията ни работи по 5 проекта на Schneider, като за еталон се ползва моделът, прилаган в България.

На какво се основават дългогодишните партньорства в работата ви? Как печелите доверието на клиентите?
Нашата тайна е 100% прозрачност, стил на работа, в който субективизмът е елиминиран до абсолютен минимум и цялата ни работа е подчинена на отворени, чисти отношения, пълно доверие между страните и това, че се отнасяме към проектите на нашите клиенти като към свои, превръщайки се в техни дългосрочни партньори.

Кое е най-значимото постижение на IPS България за този период?
Най-значимите постижения за компанията са няколко. Най-голямото за мен е споразумението за глобално сътрудничество с Schneider Electric, нещо, с което Ай Пи Ес България допринася за развитието на Груп IPS. Другите постижения са, че за пръв път в рамките на групата именно в България се ангажирахме с управлението на обекти в гражданското строителство.

За повечето от търговските центрове тип мол в София сме изпълнявали функции като координатор на наемателите, което е много рядка и специфична дейност за България. Друго важно нещо е, че за първи път в рамките на групата направихме пълно проектиране по всички части на голям индустриален проект – този на Монтюпе в гр. Русе. Към днешна дата от България поемаме и нуждите на групата IPS за конструктивно проектиране.

Какви са плановете ви за развитие у нас и в региона?
В момента сме в процес на сертифициране на офиса в България като инвеститор клас Б, като смятаме да го превърнем в регионален център за Югоизточна Европа. Изборът не е случаен. Планираме да наемем инженерни кадри и специалисти с руски език, с цел да се превърнем в отправна точка за навлизане на пазара в Русия, който е необятен. В същото време, с регионален център, локализиран именно тук в България, смятаме, че ще допринесем за развитието и реализацията на множество значими индустриални проекти в България.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top