ИРКОН: Страната има нужда от строителство на индустриални предприятия

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013

проф. инж. Михаил Цанков и д-р инж. Цветан Георгиев, управители на ИРКОН, пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми господа, представете дейността на ИРКОН пред читателите на сп. Инженеринг ревю.
Михаил Цанков (М. Ц.): За Иркон трябва да се знае, че е основана през 1996 г. като професионално проектантско бюро, приоритетно ориентирано към строежи със стоманени конструкции. През тези години дружеството извървя дълъг път и за наша радост то съществува на пазара като известно име, без да звучи като похвала.

Това се дължи преди всичко на резултатите от нашата работа. Обектите, които сме изградили, са много и ще отнеме време да ги изброя – от обекти за петролната индустрия, през логистични центрове, изложбени зали, индустриални обекти, складови бази и т. н.
Фирмата се състои от 23 души – архитекти, конструктори, електро- и пътни инженери, както и едно специализирано звено за новите компютърни технологии в областта на проектирането на стоманени конструкции.

Ние сме водещи в прилагането на специализиран софтуер, който е авангарден в тази област. В момента усвояваме нови програмни продукти и сме отправили поглед и към новия т.нар. Building Information Model (B. I. M.). През годините работата ни не беше концентрирана изцяло в проектните решения. Участвахме активно в изпълнението на обектите под формата на авторски надзор, логистична подкрепа на заводите производители и на конструкциите, които са проектирани.

Цветан Георгиев (Цв. Г.): Развиваме също така стоманените конструкции чрез високите изисквания по отношение на качеството. Тук са приложими и технологиите за контрол. В стоманените конструкции има един специален процес и това е заваряването. При него има видими и невидими аспекти. Невидимите могат да бъдат засечени само от апаратура, независимо от това дали е ултразвук или рентген.

Затова когато нашите проекти изискват контрол на качество, ние искаме контрольорът, който прави проверката, да е доказан специалист. За щастие, в България има такива фирми, с които работим, даже ги препоръчваме, тъй като те дават гаранция на клиента, че купува това, което е поръчал.

Случващото се на пазара през последните години промени ли приоритетите в дейността ви?
М. Ц.: От 5 години светът е в положението на криза. Инвестициите са драстично намалели. Няма нови обекти и онзи мащаб на строителството от преди няколко години. Това положение на нещата не ни радва, но не ни кара и да хленчим. Като равноправни членове на ЕС ние успяхме чрез името си да дадем информация на наши колеги и към настоящия момент имаме реализирани проекти в Дания, Норвегия.

Строителството е най-наблюдаваният и най-критикуваният сектор, но трябва да имаме предвид, че ако той върви, задвижва много отрасли покрай себе си. Нашата страна има нужда от строителство на индустриални предприятия. За радост, има такива проекти, но ние искаме да бъдат много повече. Последният проект от такъв тип, по който работим сега, е завод за преработка на риба край Варна. Обектът е сериозен, инвеститорите са с големи амбиции и се надяваме да намерят средства за реализацията му.

Кое прави Иркон предпочитан партньор в промишленото строителство?
М. Ц: Според мен сме предпочитан партньор заради възможността да дадем комплексни решения. Ние сме в състояние да направим пълен комплект от инвестиционния проект. За възложителя е важно той да бъде осигурен по всички части от устойчива на пазара фирма, която ще си завърши проектирането, ще участва в авторския надзор, в приемателните комисии и ще подпише всички необходими документи, включително акта за въвеждане в експлоатация. Важно е за инвеститора да работи с един комплексен партньор.

Разработвате стоманени конструкции посредством използването на CAD/CAM проектиране. Какви предимства ви дава това?
Цв. Г.: За нас един проект не е средство да спечелим определена сума пари, а средство да направим първо клиента си доволен, второ, да изявим възможностите и да ги развием. С CAD/CAM проектирането започнахме да се занимаваме през 2007 г. Прилагаме тези технологии навсякъде в нашето проектиране.

То е на граничната линия между проектиране и производство. Ние сме инженерингово ориентирани и това ни прави по-силни. Чрез проектирането развиваме производството, защото проектите ни карат производителя да се развива по отношение на качество, а бидейки близко до производството чрез контрол и подпомагане, ние пък се учим на практика от себе си.

Чрез този метод на проектиране ние вкарваме технологиите от CAD системите в производството. Предлагаме безхартиен обмен на данни чрез CNC машини, което води до автоматизиране на производството.

Разкажете ни за някои от последните интересни проекти, по които работите.
М. Ц.: Интересните проекти, по които в момента работим в София, са два. Единият е стоманената конструкция с уникална козирка на стадион Герена. Козирката е 35-метрова конзола изцяло от стомана, която покрива сектор А и се прави за първи път у нас.
Вторият проект е реконструкцията на Централна ЖП гара. Приключваме фазата на идейния проект за реконструкция на стоманения покрив на гарата.

Цв. Г.: Сред тези проекти е и новият завод за олово в КЦМ. По този проект работим вече втора година – в него присъстваме както с чертежите си, така и с ежедневен контрол. Важно е да се каже, че нашите инженери осъществяват реален авторски надзор на проектите. Инсталацията там е много тежка и сложна, той е мултинационален проект и това, с което се гордея най-много е, че същинската част, конструкцията, е изцяло българска.

Бих споменал също и подземния проект на Дънди Прешъс Металс в Челопеч, както и наземния им проект в Крумовград. Дълго време в София не се беше реализирал стоманен мост, който да има и подходяща визия за градската среда. Реализирахме го преди една година на кръстовището на булевардите Андрей Сахаров и Андрей Ляпчев.

В областта на промишленото проектиране работите както по напълно нови проекти, така и по действащи производства. Какви са спецификите в случаите, когато работите във функциониращи предприятия?
Цв. Г.: Първо и основно при работата по функциониращите производства е наличието на много дадености. Всяка технология се износва с времето – морално и физически, и по двете причини трябва да се обнови.

Такъв е случаят с проекта на КЦМ в момента – технологията, която използват за леене на черно олово, е физически остаряла, не е толкова икономична от гледна точка на консумация на енергия и твърде много замърсява. Това са факторите, принуждаващи клиента да направи нов завод. Второ, ограниченията, които се налагат поради това, че се работи в реално действащо предприятие.

Разполага ли вашият бранш с достатъчно подготвени кадри?
М. Ц.: Определено има криза на кадри в строителството. Трябва професионалните училища да подготвят заварчици и монтажници. В областта на проектирането, за щастие, нямаме криза, имаме сериозни студенти, които търсят реализация. Излизат достатъчно образовани проектанти. В областта на стоманените конструкции кризата е за заварчици, които формират около 35% от общата стойност на конструкцията.

Държавата трябва да предприеме нещо или да се откриват частни училища. В каква посока планирате развитието на компанията в краткосрочен план?
Цв. Г.: Визията ни обхваща увеличаване броя на проектите в България, каквито са Дънди Прешъс Металс например, КЦМ, надяваме се да имаме и други от този ранг. Друга посока, в която планираме своето развитие, е работата по международни проекти.

Трето направление, в което ще инвестираме ресурс, е да убедим българските власти, че мостове могат да се правят от стомана, а нашите магистрали са изключително подходящи да се правят такива от комбиниран тип – стомана и стоманобетон. Това е важно, защото нашето мостостроене е замръзнало на нивото от преди 20 години, наблюдава се някаква инерция, затова и смятаме, че има потенциал за развитие.Ключови думи: ИРКОН, проектиране, стоманени конструкцииTop