РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИРКОН, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 7, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИРКОНИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА Комплексно проектиране на промишлени сгради и съоръжения CAD CAM технологии и BIM Инженеринг и проектово управление Авторски надзор и консултации Адрес: София 1138, ул. „Самоковско шосе” 2Л, Тел.: (02) 917 54 00, Факс: (02) 917 54 01, Е-mail: office@irconltd.com, Website: www.irconltd.com


Top