РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИнтелигентно фрезоване Съвършена Геометрия Без Пилотен Отвор Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0887 626 870 apostolov@iscar.bg, www.iscar.com

Top