Искар България, Цветан Апостолов: Представихме нововъведения на пазара на металорежещи инструменти

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Цветан Апостолов, управител на Искар България,
пред сп. Инженеринг ревю

Уважаеми г-н Апостолов, през месец май т.г. Искар България организира мащабен семинар. Кои бяха гост-лекторите на семинара и какви фирми присъстваха?
Семинарът бе воден от президента на групата IMC и изпълнителен директор на ISCAR г-н Якоб Харпаз. Присъстваха повечето от дългогодишните ни клиенти – водещи металообработващи предприятия в България. Сред тях бяха ХЕС, М+С Хидравлик и много други.

Какви нови решения представихте на семинара?
Новите решения покриваха почти всички линии в металорязането – отрязване и канални операции, струговане, пробиване, фрезоване. Двустранна стругова пластина за тежко струговане, с иновативно закрепване, пластина за свредло със самоцентроваща геометрия, оръдейно свредло, работещо с високи режими на стандартно, отрезна пластина с тангенциално закрепване и такава с 5 режещи ръба.

Във фрезоването – триъгълни позитивни пластини за 90-градусово фрезоване, двустранни 90-градусови с 6 режещи ръба, уникална двустранна пластина с позитивна геометрия с 8 ръба и много други. Всички споменати са нововъведения на пазара и нямат аналог от други фирми в бранша, които са наши конкуренти.

По какъв начин те подпомагат повишаването на рентабилността и производителността?
Начините са няколко – предоставяне на инструменти, които позволяват по-високи режими на работа от съществуващите; предоставяне на по-икономически изгодни решения, например отрезна пластина с 5 режещи ръба, вместо с 2, 3 или 4, както на конкурентите; предоставяне на изцяло нова концепция в рязането – като самоцентроващо се свредло, двустранна фрезова пластина с позитивна геометрия, отрезна пластина с тангенциално закрепване и др.

Представете накратко вашия партньор - израелската фирма ISCAR.
Искар България е дъщерна фирма на израелската компания ISCAR. Тя е основана през 1952 г. в Израел, като започва дейността си в малък гараж с ремонт на металорежещи инструменти. Постепенно развива и производствена дейност на малка гама инструменти.

В момента ISCAR е международна компания със звена и представителства в над 50 страни по света. Част е от групата IMC, която се състои от 15 компании, доставчици на металорежещи инструменти, всяка от които е специализирана в конкретен тип операции. ISCAR е най-голямата сред тях и като цяло групата IMC заема второ място по продажби на металорежещи инструменти на световния пазар.Ключови думи: Искар България, ISCAR, IMC, металорязане, металорежещи инструменти, фрезиTop