...

Рекламни публикации на ИСКАР БЪЛГАРИЯ


Искар България

УДИВИТЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТОРЪДЕЙНИ СВРЕДЛА С ПЛАСТИНИОръдейни Свредла с Пластини

без Време за Пренастройказа Висока Производителност и Отлично Качество на Повърхнината

Бърза НастройкаМинимизираПрестоя наМашината

Поддържаща ПластинаВодеща Пластина

Диапазон на Диаметри от 8 – 12 мм.с Лесно Поставянена Сменяемата Пластина

Подходящи за Фрезовии Стругови Операциина Всякакъв Тип Машини

6100 Казанлък ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 ... още

Искар България

УДИВИТЕЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНО ПРОБИВАНЕ

3 Ефективни Режещи ЗъбаСамоцентроващи се и с Право ЧелоПластини за Бързо и ПрецизноПробиване. Отлично Качество наОтвора и Отвеждане на СтружкитеДиапазон: 12 – 25.9 мм

За По-добра Кръглости Цилиндричност

Самоцентроване за ОтличноКачество на Повърхнината

Пластини с Право Челоза Равно Дъно на Отвора

300 % По-бързо

6100 Казанлък ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис ... още

Искар България

Логичната Обработка Гарантира Производителни Решения

Изключителна Производителност

Излезте от Лабиринта с Интелигентните Решения на ISCAR за Отнемане на Стружки

6100 Казанлък ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Отрязване & КаналиМиниатюрен Майстор

Пентагонална Пластина с 5 Ръба

За Отрязване и Канали

За Малки Детайли

Иновативна

За Всеки Вид Материал

За Канали, Отрязване, Струговане и РезбиИкономична ПластинаРезбонарязванеОтрязване и КаналиПрофилиранеОбратно Струговане

Download ISCAR WORLD Сега!

Всички онлайн приложенияи каталози на ISCAR на едно място.

6100 Казанлък ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: ... още

Искар България

SUMOCHAMCHAMDRILL LINE4-32mm

LOGIQ3CHAMTHREE FLUTE CHAMDRILL12-25.9mm

CHAMIQDRILL700 LINE33-40mm

Най-малката сменяема пластиназа пробиване в света

Пълната Chameleon линия за пробиванеУникална линия от сменяеми пластини4-40 м

2 uлu 3 Eфekmuвнu Режещu ръба за пробuване

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

Download ISCAR WORLD Сега!Всички онлайн приложенияи каталози на ISCAR на едно ... още

Искар България

Монолитен Твърдосплавен Майстор

Комбинация от Груба и ФинишнаФреза в Един Инструмент

Монолитна Твърдосплавна Фреза сАсиметрична СтъпкаЗа Обработка на Алуминий

Антивибрационна Геометрия за Висока СкоростТрохоидално Фрезоване и Финишни Операции

Керамични Фрези за Голямо ПодаванеЗа Икономичност и Висока Производителност

Download ISCAR WORLD Сега!Всички онлайн приложенияи каталози на ISCAR на едно място.

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис ... още

Искар България

Скоростно Фрезоване Фрезови Майстор

Пластина с Усукана Геометрия за Скоростно Фрезоване с Голямо Подаване

Много ПозитивенПреден Ъгъл

Голямо Сечение на Тялото Осигуряващо Стабилност и Устойчивост

ДвустраннаПластина

Фрезоване сГолямо Подаване

Усукуна ГеометрияГолям Преден Ъгъл

Уникална Форма на Пластината

Download ISCAR WORLD Сега ! Всички онлайн приложенияи каталози на ISCAR на едно място.

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: ... още

Искар България

Стани Майстор

3 Режещи Ръбаза Висока Производителност

Уникални Антивибрационни Шини за Отрязване &Дълбоки Канали

Двустранна Пластинас 4 Позитивни Режещи Ръба

Тангенциална Икономична Пластина с 8 Режещи Ръбаза Фрезоване на 90?

Download ISCAR WORLD Сега!Всички онлайн приложения и каталози на ISCAR на едно място.

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G,тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 ... още

Искар България

ОТРЯЗВАНЕ 4Х ПО-БЪРЗОГнезда за пластиниРентабилностПроизводителностЕфективност

Download ISCAR WORLD Сега!Всички онлайн приложения и каталози на ISCAR на едно място.

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G,тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870,e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Пластината с Най-малкия Диаметър – 4.0-5.0 мм

Пробивен Майстор

Най-малката СменяемаПластина за Пробиванес Диаметър 4 мм.

Спираловидни КаналиЗа Охлаждаща Течност

За Всякакъв ВидМатериали

Иновативен Ергономичен Ключ

Икономична Пластина

10 Х Увеличена

Микро Пластина

За Голяма Производителност

Download ISCAR WORLD Сега!

Всички онлайн приложения и каталози на ISCAR на едно място.

... още

Искар България

LOGIQ MILLIscar Chess Lines

ЗЪБОНАРЯЗВАНЕсъс СМЕНЯЕМИ ПЛАСТИНИ

Профилиращ Майстор

Пластина за Зъбонарязване с Прецизен Еволвентен

ТангенциалнаПластина

Охлажданес Високо Налягане

ВисокаПроизводителност

Икономична Пластина

Диаметър на Инструмента - 63 ммОпашка - 25 мм

Пластина с 2 Режещи Ръба

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G, тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Движещата силана Автомобилостроенето

LOGIQ 3 CHAM THREEFLUTE CHAMDRILL3 Ефективни Режещи РъбаЗа По-продуктивно Пробиване

TANG FINFINISH MILLINGОтлично Качество на Повърхнината с Тангенциални Стъпаловидни Пластини

ALU P TURN POSITIVE DOUBLE SIDEDДвустранни Позитивни СтруговиПластини за Алуминий

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Тангенциален Скоростен Майстор

Уникална ТангенциалнаПластина За ЧелноФрезоване с Голямо Подаване

Тангенциална Пластина За Стомана, Чугун иЕкзотични МатериалиСилен Режещ РъбДо 3.1° Ъгъл на Врязване

ИНТЕЛИГЕНТНО МЕТАЛОРЯЗАНЕ

ИСКАР6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Огледално Челно ФрезованеФин Майстор

Отлично Качество на ПовърхнинатаС Тангенциално СтъпаловидноРазположени Пластини

Отлично Качество на ПовърхнинатаТангенциално ЗакрепванеДвустранна ПластинаСтабилна Пластина Тангенциална Пластина с 4 Режещи Ръба

ИНТЕЛИГЕНТНО МЕТАЛОРЯЗАНЕ

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557

GSM: 0887 626 870

e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

... още
Искар България

Насочен в ЦелтаОхлаждащ Майстор

Държач със Стабилно ЗакрепванеЗакрепващ Механизъм с ОтворЗа Директно Охлаждане на Режещия Ръб

Стабилно ЗакрепванеЛесно Отвеждане на СтружкитеРазнообразие от ПластиниОхлаждане с Високо НаляганеЗакрепващ Механизъм сОтвор за Охлаждане Нов Държач с 3 Входа за Охлаждаща Течност

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

SUMOCHAMCHAMDRILL LINE4-32mmLOGIQ3CHAMTHREE FLUTE CHAMDRILL12-25,9 mmCHAM IQ DRILL700 LINE33-40 mm

*Най-малката сменяема пластиназа пробиване в света

Пълната CHAMELEON ЛИНИЯ ЗА ПРОБИВАНЕ

Уникалната Линия от Сменяеми Пластини4*-40 мм

с 2 или 3 Ефективни Режещи Ръба за Пробиване

Download ISCAR WORLD СЕГА!Всички приложения и каталози на ИСКАР на едно място.

6100 Казанлък ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис ... още

Искар България

Огледално Челно ФрезованеФин Майстор

Отлично Качество на ПовърхнинатаС Тангенциално СтъпаловидноРазположени Пластини

Отлично Качество на ПовърхнинатаТангенциално ЗакрепванеДвустранна ПластинаСтабилна Пластина Тангенциална Пластина с 4 Режещи Ръба

ИНТЕЛИГЕНТНО МЕТАЛОРЯЗАНЕ

6100 Казанлък

ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557;

GSM: 0887 626 870

e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

... още
Искар България

3 Ефективни Режещи Ръба Пробивен Майстор

Без Пренастройване

Диаметри от 12 - 25.9 мм.Дължина 3 и 5 х D

3 Ефективни Режещи Ръбаза Висока Производителност

При Пробиване

Самоцентроваща се Пластина

за Стомана и Чугун

Висока Производителност

Икономична Пластина

Интелигентно металорязане

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 ... още

Искар България

Циркуляр С Малък ДиаметърМини Майстор

Циркуляр с Малък Диаметър С Уникална МалкаПластина с 2 Режещи Ръба

Две Системи на Присъединяване Мулти - Мастър и ФЛЕКСФИТ

10 Х УвеличенаМалка Пластина с

2 Режещи Ръба

Охлаждане с високо Налягане

Лесна за Употреба

Икономична

ИНТЕЛИГЕНТНО МЕТАЛОРЯЗАНЕ

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

3 Ефективни Режещи Ръба Пробивен Майстор

БезПренастройване

Диаметри от 12 - 25.9 мм.Дължина 3 и 5 х D

3 Ефективни Режещи Ръбаза Висока ПроизводителностПри Пробиване

Самоцентроващасе Пластина

за Стоманаи Чугун

Висока Производителност

Икономична Пластина

Интелигентно металорязанеИСКАР БЪЛГАРИЯ6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Фрезоване с Голямо Подаване

Фрезови Майстор

Пластина с Усукана Геометрия Голямото Подаване ГарантираВисока Производителност

Много ПозитивенПреден Ъгъл

Голямо Сечение на ТялотоОсигурява Стабилност и Здравина

ДвустраннаПластина

Фрезоване с Голямо Подаване

Уникална Геометрия на Пластината

Усукана ФормаГолям Преден Ъгъл

Интелигентно Металорязане

ИСКАР6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Пълния текст на статията може да намерите тук

... още
Искар България

Тангенциален Скоростен Майстор

Уникална ТангенциалнаПластина За ЧелноФрезоване с Голямо Подаване

Тангенциална Пластина За Стомана, Чугун иЕкзотични МатериалиСилен Режещ РъбДо 3.1° Ъгъл на Врязване

Интелигентно Металорязане

ИСКАР БЪЛГАРИЯ6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Икономично ФрезованеТангенциален Майстор

Тангенциална Икономична Пластина с 8 Режещи Ръбаза 90°-во Странично Фрезоване

Тангенциално Предимство

Сърцевина с Голямо Сечение

90°-ов Ъгъл

Лястовича Опашка

8 Режещи РъбаИСКАР БЪЛГАРИЯ

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Миниатюрен ИнструментМикро Майстор

Малък ДиаметърОпашкова ФрезаГолямо Подаване

Инструмент с Малък Диаметърс Охлаждане Насочено ТочноКъм Режещия Ръб

30 пъти увеличено

Уникална Хексагонална Пластина с 3 Режещи Ръба

Много Позитивен Режещ Ъгъл

Пластина за Голямо Подаване

Висока Производителност

Охлаждане През Инструмента

Пластина с Микро Размер за Дълбочина до 0,6 мм.и Подаване до 0,8 мм./зъб

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G ... още

Искар България

Огледално Челно ФрезованеФин Майстор

Отлична ПовърхностС Тангенциално Стъпаловидно Закрепени Пластини

Отлично Качествона Повърхнината

ТангенциалноЗакрепване

ДвустраннаПластина

Стабилно Геометрияна Пластината

Тангенциална Пластинас 4 Режещи Ръба

Интелигентно Металорязане

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G, тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Преминете къмФрезоване с Голямо Подаване

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД

www.iscar.com

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bg

... още
Искар България

Сменяеми Фрезови ГлавиДълъг Режещ РъбФрезови Майстор

Нови ФрезовиМулти-Мастър ГлавиДължина 1.5 х Д

Лесниза Употреба

За Различни Материали

За Груба иФинишна Обработка

ИкономичниПластини

ISKAR BULGARIA6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Стани Майстор вИНДУСТРИЯ 4.0!

Лесните за Използване Приложенияв Дигитален Свят на ISCAR

СистемнаИнтеграцияИнтернет на НещатаОблак3DСимулацияГолямаБаза ДанниРоботиУеб ПриложенияМобилни Приложения

ISKARwww.iscar.bg

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bg

... още
Искар България

Сменяеми Фрезови ГлавиДълъг Режещ РъбФрезови МайсторНови ФрезовиМулти-Мастър ГлавиДължина 1.5 х Д

Лесни за УпотребаЗа Различни МатериалиЗа Груба и Финишна ОбработкаИкономични Пластини6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

Стани МайсторЗадават се Интелигентни ИнструментиИнтелигентно МеталорязанеISCAR HIGHQLINES

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

IQSTARTUPИновациите на ISCAR

Охлаждане Директно на Режещия РъбЗа по-добро Стружкочупенес Върхова Производителност

СТРУГОВАНЕКАНАЛИОТРЯЗВАНЕ

Интелигентно МеталорязанеISCAR HIGHQLINES

6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис Gтел./факс: 0431 62 557 GSM: 0887 626 870e-mail: apostolov@iscar.bgwww.iscar.com

... още
Искар България

ОтличниЦилиндричности Качество наПовърхнината

Самоцентрованебез нужда от пилотен отвор

Интелигентно Металорязане6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870 e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.bgISCAR HIGHQ LINES

... още
Искар България

РезбоваПластина с 10Режещи Ръба

ИСКАР предлага най-използванитерезбови профили и размер стъпки • TTG-16E-ISO - ISO - Метрична• TTG-16E-UN - UN - Унифицирана• TTG-16E-A55 - Частичен Профил 55°• TTG-16E-A60 - 60°

ИСКАРИнтелигентно Металорязане6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

ОтличниЦилиндричности Качество наПовърхнината

Самоцентрованебез нужда от пилотен отвор

Интелигентно Металорязане

ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД6100 Казанлък ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557;GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Много СтабилниТангенциални ПластиниЗа Дълбоко ФрезованеСитни СтружкиБез Вибрации!

Прав РежещРъб

СтружкочупещРъб

Интелигентно МеталорязанеИскар България ЕООД6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINESe-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR

Резбова пластина с 10Режещи РъбаНовата геометрия предлага най-икономичнатацена на режещ ръб (в сравнение с обикновенитерезбови пластини с 3 режещи ръба)Интелигентно Металорязане6100 Казанлъкул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINESe-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

... още
Искар България

Много СтабилниТангенциални ПластиниЗа Дълбоко ФрезованеСитни СтружкиБез Вибрации!Прав Режещ РъбСтружкочупещ РъбИнтелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

ОтличниЦилиндричности Качество наПовърхнината

Самоцентрованебез нужда от пилотен отвор

Интелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

Искар България

... още
Искар България

ОтличниЦилиндричности Качество наПовърхнината

Самоцентрованебез нужда от пилотен отвор

Интелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

Искар България

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR

Резбова пластина с10Режещи Ръба

Новата геометрия предлага най-икономичнатацена на режещ ръб (в сравнение с обикновенитерезбови пластини с 3 режещи ръба)

Интелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR

Охлаждане Директно на Режещия РъбЗа по-добро Стружкочупенес Върхова Производителност

СТРУГОВАНЕКАНАЛИОТРЯЗВАНЕ

Интелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

Искар България

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR във ФрезованетоОтличнаОгледална повърхнинаИновативноЧелно ФрезованеНовата IQ845 фрезова линия с двустраннипластини с 8 режещи ръба. Позитивна геометрияи малки сили на рязане, и в следствие на товаотлично качество на повърхнината, дори прирежими за груба обработка.Интелигентно металорязане

6100 Казанлък

ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557

GSM: 0887 626 870

ISCAR ... още

Искар България

Иновациите на ISCARРезбова пластина с 10Режещи РъбаНовата геометрия предлага най-икономичнатацена на режещ ръб (в сравнение с обикновенитерезбови пластини с 3 режещи ръба)Интелигентно Металорязане

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR в стругованетоСтруговане на Висока Предавка При Всякакви РежимиИнтелигентно металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR във ФрезованетоОтличнаОгледална повърхнинаИновативноЧелно ФрезованеНовата IQ845 фрезова линия с двустраннипластини с 8 режещи ръба. Позитивна геометрияи малки сили на рязане, и в следствие на товаотлично качество на повърхнината, дори прирежими за груба обработка.Интелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; ... още

Искар България

СамоцентрованеОтлична Цилиндричности Огледална ПовърхнинаДължина на Свредлата до 12хДБез Пилотен ОтворИнтелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCARОхлаждане Директно на Режещия РъбЗа по-добро Стружкочупенес Върхова ПроизводителностСТРУГОВАНЕКАНАЛИОТРЯЗВАНЕ Интелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCARРезбова пластина с10Режещи РъбаНовата геометрия предлага най-икономичнатацена на режещ ръб (в сравнение с обикновенитерезбови пластини с 3 режещи ръба)Интелигентно Металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR в стругованетоСтруговане на Висока Предавка При Всякакви РежимиИнтелигентно металорязане6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR във Фрезоването

ОтличнаОгледална повърхнинаИновативноЧелно Фрезоване

Новата IQ845 фрезова линия с двустраннипластини с 8 режещи ръба. Позитивна геометрияи малки сили на рязане, и в следствие на товаотлично качество на повърхнината, дори прирежими за груба обработка.

Интелигентно металорязане

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 ... още

Искар България

Иновациите на ISCAR във Фрезоването

Хеликоидална Еволюция за 90 градусово фрезоване

Сега 50 % Повече РежещиРъба БЕЗПЛАТНО!

Интелигентно металорязане

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

... още
Искар България

Иновациите на ISCAR във ФрезованетоОтличнаОгледална повърхнинаИновативноЧелно ФрезованеНовата IQ845 фрезова линия с двустраннипластини с 8 режещи ръба. Позитивна геометрияи малки сили на рязане, и в следствие на товаотлично качество на повърхнината, дори прирежими за груба обработка.Интелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: ... още

Искар България

Фрези със Сменяеми Глави за Намаляване РазходиБез Време за ПренастройкаНад 15 000 КомбинацииТвърдосплавни Глави за Всякакви ПриложенияИнтелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

СамоцентрованеОтлична Цилиндричност и Огледална ПовърхнинаДължина на Свредлата до 12хДБез Пилотен ОтворИнтелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България

Иновативно Челно Фрезоване за огледална повърхностПървата по рода си двустранна пластина с положителна геометрия, 8 режещи ръбаИнтелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com

... още
Искар България
Еволюция във фрезоването на 90? 3 режещи ръба ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com ... още
Искар България
Инструментите на ИСКАР За Всяка Една Индустрия Закрепване 'лястовича опашка' пластина с 8 режещи ръба леко и гладко рязане перфектна финишна повърхнина Уникална пластина 5 режещи ръба за по-голяма дълбочина и за по-големи диаметри Система за райбероване с пластини за висока точност и производителност Широка гама ISO малки стругови пластини за повишена рентабилност Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, ... още
Искар България
ХАМЕЛЕОНЪТ НА ISCAR   СЕ ЗАВРЪЩА  Без Конкуренция Уникално Закрепване, Без Застой на Машината   Без Време за Настройване, Неограничени Брой Отвори и Трайност O33­O40 MM  ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg www.iscar.com ... още
Искар България
Искар България ЕООД, Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg, www.iscar.com Няма Време за Имитации! Не се Задоволявайте с Малко Използвайте Иновативните Продукти на Искар Наклонен Режещ ръб, Позитивна Геометрия Ниски Сили на Рязане, Бързо Отнемане на Материал, Повишена Трайност Пластини с Наклонен Режещ Ръб Тангенциални Пластини Интелигентно Металорязане ... още
Искар България
Няма Време за Имитации Не се Задоволявайте с Малко Използвайте Иновативните Продукти на ISCAR скар България ЕООД, Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg, www.iscar.com За още по-дълбоки Канали и Отрязване 5 Режещи ръба със Стружкочупещи Геометрии Penta за резби Penta за Челни Канали Penta за Отрязване ... още
Искар България
Няма Време за Имитации Не се Задоволявайте с Малко Използвайте Иновативните Продукти на ISCAR Ново Поколение Тангенциални Пластини С 4 Режещи Ръба Фрезоване за Всички Материали Искар България ЕООД, Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg, www.iscar.com ... още
Искар България
Сменяеми Твърдосплавни Фрези "Няма Време за Имитации! Използвайте Иновативните Продукти на ISCAR Не се Задоволявайте с Малко" ... още
Искар България
Няма време за имитации! Не се задоволявайте с малко Използвайте иновативните продукти на ISCAR Съвършено пробиване! ICP/ICK2M Пластини за отлична повърхнина ICFCFRP Пластини за титаниеви сплави ICP/ICM/ICK Пластини за универсални операции FCP Самоцентроващи се пластини с плоско чело HCPIQ Самоцентроващи се пластини за отлична повърхнина ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; ... още
Искар България
Няма Време за Имитации! Не се Задоволявайте с Малко Използвайте Иновативните Продукти на Искар MULTI-MASTER 15,000 Твърдосплавни Фрези със Сменяеми Глави Интелигентно Металорязане ISCAR HIGH Q LINES Искар България ЕООД, Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg, www.iscar.com ... още
Искар България
Пластини за Отлична Повърхнина Пластини за Титаниеви Сплави Пластина за Универсални Операции Самоцентроващи се Пластини с Плоско Чело Самоцентроващи се Пластини за Отлична Повърхнина FCP ICF-CFRP ICP/ICM/ICK ICP/ICK-2M HCP- IQ www.iscar.com Интелигентно Металорязане Не се Задоволявайте с Малко Няма Време за Имитации Съвършено Пробиване Използвайте Иновативните Продукти на ISCAR Искар България ЕООД, Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg, www.iscar.com ... още
Искар България
Интелигентно фрезоване Съвършена Геометрия Без Пилотен Отвор Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0887 626 870 apostolov@iscar.bg, www.iscar.com ... още
Искар България
Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0887 626 870 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com Първата по Вида си Двустранна Позитивна Пластина За Перфектна Повърхнина ... още
Искар България
Интелигентно фрезоване Отрезна пластина с 5 режещи ръба за отлична повърхнина Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0887 626 870 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com ... още
Искар България
Интелигентно фрезоване ISKAR HIGH Q LINES 3 икономични режещи ръба за 90-градусово фрезиране Искар България ЕООД Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G, тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com ... още
Искар България
Интелигентно фрезоване 6 Икономични Режещи Ръба за фрезоване под 90o Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0887 626 870 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com ... още
Искар България
Интелигентно фрезоване ISCAR HIGH Q LINES 3 Икономични Режещи Ръба за фрезоване под 90o Искар България ЕООД Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com ... още
Искар България
ISCAR усъвършенства линията DO-GRIP, с двустранните пластини DGN/L/R, с подобрена система за закрепване на пластината (патент) за по-голяма стабилност. Искар България ЕООД Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0888 202 713 tsvetaniscar@gmail.com, www.iscar.com ... още
Искар България
искар българия еоод 6100, Kазанлък, ул. “старозагорска” 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431 62 557, GSM: 0888 202 713 e-mail: apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
искар българия еоод 6100, Kазанлък, ул. “старозагорска” 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431 62 557, GSM: 0888 202 713 e-mail: apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
искар българия еоод 6100, Kазанлък, ул. “старозагорска” 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431 62 557, GSM: 0888 202 713 e-mail: apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
Най-доброто Решение за Пробиване Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0888 202 713 tsvetaniscar@gmail.com www.iscar.com ... още
Искар България
Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com, www.iscar.bg ... още
Искар България
Изграждане продуктивността на клиента Металорежещи инструменти Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com, www.iscar.bg ... още
ИСКАР БЪЛГАРИЯ
изграждане продуктивността на клиента Металорежещи инструменти Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
изграждане продуктивността на клиента Металорежещи инструменти Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
www.iscar.bg Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557 GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/ 62557, 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com изграждане продуктивността на клиента интелигентно фрезоване понижаване на производствените разходи за оптимална производителност ... още
Искар България
Увеличаване на производителността Интелигентно обработване Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/ 62557, 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
Увеличаване производителността Интелигентно обработване Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/ 62557, 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ Двустранни позитивни фрезови пластини Искар България Казанлък 6100 ул. Старозагорска 1, ет.1, офис 6 тел./факс: 0431/ 62557, GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Искар България
Искар България ЕООД Казанлък 6100 ул.Н. Петков 37А , ет. 2 тел./факс: 0431/ 62557, GSM: 0888 202 713 apostoloviscar@gmail.com ... още
Top