РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2017 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2017 > Искар БългарияИскар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияРезбова
Пластина с 10
Режещи Ръба

ИСКАР предлага най-използваните
резбови профили и размер стъпки
• TTG-16E-ISO - ISO - Метрична
• TTG-16E-UN - UN - Унифицирана
• TTG-16E-A55 - Частичен Профил 55°
• TTG-16E-A60 - 60°

ИСКАР
Интелигентно Металорязане

6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
ISCAR HIGHQ LINES
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top