РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияСтани Майстор в
ИНДУСТРИЯ 4.0!

Лесните за Използване Приложения
в Дигитален Свят на ISCAR

Системна
Интеграция

Интернет
на Нещата

Облак

3D

Симулация

Голяма
База Данни

Роботи

Уеб Приложения

Мобилни Приложения

ISKAR
www.iscar.bg

6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg

 


Top