РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияФрезоване с Голямо Подаване

Фрезови Майстор


Пластина с Усукана Геометрия Голямото Подаване Гарантира
Висока Производителност


Много Позитивен
Преден Ъгъл

Голямо Сечение на Тялото
Осигурява Стабилност и Здравина

Двустранна
Пластина

Фрезоване с Голямо Подаване

Уникална Геометрия на Пластината

Усукана Форма
Голям Преден Ъгъл

Интелигентно Металорязане

ИСКАР
6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top