РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, 2019 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2019 > Искар БългарияИскар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар България3 Ефективни Режещи Ръба
Пробивен Майстор

Без
Пренастройване

Диаметри от 12 - 25.9 мм.
Дължина 3 и 5 х D

3 Ефективни Режещи Ръба
за Висока Производителност
При Пробиване

Самоцентроваща
се Пластина

за Стомана
и Чугун

Висока Производителност

Икономична
Пластина

Интелигентно металорязане

ИСКАР БЪЛГАРИЯ
6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top