РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар България3 Ефективни Режещи Ръба
Пробивен Майстор

 

Без Пренастройване

 

Диаметри от 12 - 25.9 мм.
Дължина 3 и 5 х D

 

3 Ефективни Режещи Ръба
за Висока Производителност

 

При Пробиване

 

Самоцентроваща се Пластина

 

за Стомана и Чугун

 

Висока Производителност

 

Икономична Пластина

 

Интелигентно металорязане

 

6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg

 

www.iscar.com


Top