РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияОгледално Челно Фрезоване
Фин Майстор

 

Отлично Качество на Повърхнината
С Тангенциално Стъпаловидно
Разположени Пластини

 

Отлично Качество на Повърхнината
Тангенциално Закрепване
Двустранна Пластина
Стабилна Пластина
Тангенциална Пластина с 4 Режещи Ръба

 

ИНТЕЛИГЕНТНО МЕТАЛОРЯЗАНЕ

 

 

6100 Казанлък

ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557;

GSM: 0887 626 870

e-mail: apostolov@iscar.bg 

 

www.iscar.com


Top