РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияSUMOCHAM
CHAMDRILL LINE
4-32mm

LOGIQ3CHAM
THREE FLUTE CHAMDRILL
12-25,9 mm

CHAM IQ DRILL
700 LINE
33-40 mm

 

*Най-малката сменяема пластина
за пробиване в света

Пълната CHAMELEON ЛИНИЯ ЗА ПРОБИВАНЕ

Уникалната Линия от Сменяеми Пластини
4*-40 мм

с 2 или 3 Ефективни Режещи Ръба за Пробиване

Download ISCAR WORLD СЕГА!
Всички приложения и каталози на ИСКАР на едно място.

6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg

 

www.iscar.com


Top