РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияLOGIQ MILL
Iscar Chess Lines

ЗЪБОНАРЯЗВАНЕ
със СМЕНЯЕМИ ПЛАСТИНИ 

Профилиращ Майстор

Пластина за Зъбонарязване
с Прецизен Еволвентен

Тангенциална
Пластина

Охлаждане
с Високо Налягане

Висока
Производителност

Икономична
Пластина

Диаметър 
на Инструмента - 63 мм
Опашка - 25 мм

Пластина с 2 Режещи Ръба6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G,
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top