РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияСкоростно Фрезоване
Фрезови Майстор

Пластина с Усукана Геометрия
за Скоростно Фрезоване
с Голямо Подаване

Много Позитивен
Преден Ъгъл

Голямо Сечение на Тялото
Осигуряващо Стабилност
и Устойчивост

Двустранна
Пластина

Фрезоване с
Голямо Подаване

Усукуна Геометрия
Голям Преден Ъгъл

Уникална Форма на Пластината

Download ISCAR WORLD Сега !
Всички онлайн приложения
и каталози на ISCAR на едно място.


6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top