РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияSUMOCHAM
CHAMDRILL LINE
4-32mm

LOGIQ3CHAM
THREE FLUTE CHAMDRILL
12-25.9mm

CHAMIQDRILL
700 LINE
33-40mm


Най-малката сменяема пластина

за пробиване в света

Пълната Chameleon линия за пробиване
Уникална линия от сменяеми пластини
4-40 м

2 uлu 3 Eфekmuвнu Режещu ръба за пробuване


6100 Казанлък
ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557
GSM: 0887 626 870
e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.com

Download ISCAR WORLD Сега!
Всички онлайн приложения
и каталози на ISCAR на едно място.


Top