РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 3, май 2024 > РЕКЛАМИ В брой 3, 2024 > Искар БългарияИскар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2024

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияВие Фрезовате ли
Интелигентно?


Нова малка квадратна пластина
за опашкови фрези за фрезоване
с голямо подаванеОбработка на дълбоки кухини с
голямо подаване и гарантирана.
стабилност. Без никакви вибрации.ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД, 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G
тел./факс: 0431 62 557, GSM: 0887 626 870, e-mail: apostolov@iscar.bg

www.iscar.comTop