РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияПластини за Отлична Повърхнина Пластини за Титаниеви Сплави Пластина за Универсални Операции Самоцентроващи се Пластини с Плоско Чело Самоцентроващи се Пластини за Отлична Повърхнина FCP ICF-CFRP ICP/ICM/ICK ICP/ICK-2M HCP- IQ www.iscar.com Интелигентно Металорязане Не се Задоволявайте с Малко Няма Време за Имитации Съвършено Пробиване Използвайте Иновативните Продукти на ISCAR Искар България ЕООД, Казанлък 6100, ул. Старозагорска 1, ет. 1, офис G тел./факс: 0431/62557, GSM: 0887 626 870, apostolov@iscar.bg, www.iscar.com

Top