РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияСамоцентроване
Отлична Цилиндричност
и Огледална Повърхнина
Дължина на Свредлата до 12хД
Без Пилотен Отвор
Интелигентно металорязане 6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top