РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Искар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар БългарияИновациите на ISCAR във Фрезоването
Отлична
Огледална повърхнина
Иновативно
Челно Фрезоване
Новата IQ845 фрезова линия с двустранни
пластини с 8 режещи ръба. Позитивна геометрия
и малки сили на рязане, и в следствие на това
отлично качество на повърхнината, дори при
режими за груба обработка.
Интелигентно металорязане 

6100 Казанлък

ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G

тел./факс: 0431 62 557

GSM: 0887 626 870

ISCAR HIGHQ LINES

e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com


Top