РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, юли 2017 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017 > Искар БългарияИскар България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Искар България
Отлични
Цилиндричност
и Качество на
Повърхнината

 

Самоцентроване
без нужда от пилотен отвор

 

Интелигентно Металорязане
6100 Казанлък, ул. Старозагорска 1, ет, 1, офис G тел./факс: 0431 62 557; GSM: 0887 626 870 ISCAR HIGHQ LINES e-mail: apostolov@iscar.bg
www.iscar.com

 

Искар България


Top