ИТА Инженеринг - ЛАСО гарантира сигурността на служителите на територията на пивоварните

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2013

При локалните автоматизирани системи за оповестяване (ЛАСО) при производствени аварии през последните години се наблюдава тенденция към разширяване на възможностите за интегриране на все повече подсистеми. Пример за това е технологично решение с възможност за получаване на сигнал от сензори в амонячни отделения в пивоварната, които при критични стойности изпращат команда за задействане на сиренно-оповестителната система и по този начин се елиминира човешкият фактор.
Предлаганите от нас технологични решения са базирани на сиренно-оповестителна система за външно оповестяване на прилежащи територии (предприятието и прилежащи жилищни сгради), вътрешно оповестяване на високозашумени производствени пространства, както и светлинна сигнализация. С цел осигуряване на по-надеждни и защитени методи за комуникация навлиза и използването на ТЕТРА свързаност за предаване на информация между сирените и контролните центрове.

Изграждането на ЛАСО гарантира сигурността на служителите на цялата територия на пивоварните с прилежащите й сгради и инфраструктура, както и на живеещите в околните жилищни зони. Системата дава възможност за бързо и надеждно предупреждение и оповестяване с цел осигуряване на своевременно и адекватно реагиране при настъпила авария, както и ограничаване и преодоляване на последиците от нея. С това пивоварните изпълняват както своите задължения към изискванията на Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия, така и социално-отговорните дейности по превенция и спасяване на човешки живот.

Системата осигурява: възможност за централизирано и/или локално управление; двойна резервираност на модулите; възможност за самостестване и самоохрана; мониторинг на състоянието на системата и нейните отделни компоненти; гарантирана работоспособност до 2 месеца без захранване; задействане под 5 секунди; висока надеждност; GUI интерфейс.

инж. Пламен Стаменов,
управител на ИТА ИнженерингTop