РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ИТА Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ИТА ИнженерингИНТЕЛИГЕНТНИ ЛОКАЛНИ СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ОТ ВИСОКО НИВО Engineering your business • Реализиране на решения за вътрешно оповестяване на високозашумени пространства и външно оповестяване на територии с голяма площ • Гарантира сигурността на служителите, както и на хората живеещи в прилежащите жилищни зони • Възмножност за централизирано и/или локално управление • Двойна резервираност на всички модули • Възможност за самостестване и самоохрана • Мониторинг на състоянието на системата и нейните отделни компоненти • Гарантирана работоспособност до 2 месеца без захранване • Бързо задействане на системата под 5 секунди • Графичен потребителски (GUI) интерфейс • Висока надеждност Системите покриват изискванията на Наредба за предупреждение и оповестяване при бедствия (ПМС № 48 от 01.03.2012 г. / Обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г.) за съвместимост и интеграция без допълнителни разходи към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване - НСРПО ул. “Одрин” 95-97 София 1303 БЪЛГАРИЯ Тел.: +359 2 9313878 Факс: +359 2 8335114 www.itagroup.bg itaengineering.com Официален партньор за България на:


Top