РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Италкалор, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Италкалор



Парогенератори
Серия SТЕАМ

Парни котли
Серия TS

www.italcalor.com

Хоризонтални еднотръбни правотокови парогенератори
с рекуператор по димни газове производство на наситена пара с температура до 180,0 °С и максимално налягане до 11,76 Ьаr паропроизводство от 150 до 2,500 kg/h

Вертикални генератори за пара
с малък воден обеми с водна риза, в комплект с рекуператор по димни газове производство на наситена прегрята пара с температура до 200° С и налягане до 5 bar - от 100 до 700 kg/h

София 1618
бул. „Цар Борис III“ № 201 А
GSM: 0893 330 284, 0878 315 212
e-mail: italcalor@italcalor.com
italcalor@spnet.net



Top