РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Итън ИндъстрисИтън Индъстрис, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Итън ИндъстрисНово поколение системи средно напрежение от Eaton Развитие в областта на електроразпределението Електрическата енергия е неделима част от живота на съвременното общество. Надеждното и непрекъснато подаване на електроенергия става все по важно с всеки изминал ден. От гледна точка на енергийните компании и на индустрията това означаав, че разпределителната мрежа трябва да отговаря на все по-строги изисквания. Дори не е необходимо да се изтъква, че безопасността и експлоатационната надеждност играят важна роля. В резултат на либерализацията на енергийния пазар и на влиянието, което тя оказва на пазара, електрическата енергия става все по-комерсиален продукт с всички произтичащи от това последствия. Сега, когато се създава разпределителна мрежа, се обръща много по-голямо внимание на общите разходи за целия експлоатационен срок на мрежата, отколкото преди. Системите средно напрежение на Eaton са отговорът на това условие. Устойчивостта и отсъствието на неблагоприятното въздействие върху околната среда стават все по-важни при избора на материала за прекъсвача. За Eaton този критерий е стартова точка за конструирането на разпределителни устройства от ново поколение - от гледна точка на производството и на целия експлоатационен живот на устройството, включително и на повторната употреба на използваните материали. На база на тези разработки Eaton пусна на пазара системи средно напрежение, които отговарят на настоящето и бъдещето развитие на либерализирания енергиен пазар.

Top