РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ивас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехМЕТАЛНИ МАСКИ за нанасяне на спойваща паста

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА SMD МОНТАЖ

СТЕНСИЛ С ПРЕЦИЗНО ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ

ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Размер (mm) Включени апертури Срок Цена
600 x 600 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ до 24ч. 140,00 лв.
400 х 300 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ до 24ч. 104,00 лв.
300 х 270 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ до 24ч. 86,00 лв.
270 х 220 БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ до 24ч. 67,00 лв.

"ИВАС ТЕХ" ООД
София 1592
бул. “Асен Йорданов” №10
smtstencil@ivastech.com

www.ivastech.com


Top