РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ивас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехОперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" Пълна гама машини за повърхностен монтаж на печатни платки Технология за SMD монтаж Основни параметри на лазерна машина G 6060: •Размер на областта на изрязване 600 х 600 мм •Размер на металния лист 850 х 620 мм •Дебелина на металния лист 0,08 - 0,6 мм •Точност на движението 2,0 микрона •Софтуер за управление и оптимизиране процеса на изрязване "ИВАС ТЕХ" ООД, София, ул. Тинтява 15-17 e-mail: smtstencil@ivastech.com www.ivastech.com

Top