РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ивас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехОперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" Пълна гама машини за повърхностен монтаж на печатни платки Технология за SMD монтаж Стенсил с прецизно лазерно рязане Основни параметри на лазерна машина G6060:• Размер на областта на изрязване 600 х 600 мм• Размер на металния лист 850 х 620 мм • Дебелина на металния лист 0,08 - 0,6 мм • Точност на движението 2,0 микрона • Софтуер за управление и оптимизиране процеса на изрязване "ИВАС ТЕХ" ООД | София, ул. Тинтява 15-17 | smtstencil@ivastech.com www.ivastech.com

Top