РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ивас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехНа нашите партньори и приятели пожелаваме Успешна Нова 2015 година!

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Пълна гама машини за повърхностен монтаж на печатни платки
Технология за SMD монтаж
Стенсил с прецизно лазерно рязане

Основни параметри на лазерна машина G6060:
• Размер на областта на изрязване 600 х 600 мм
• Размер на металния лист 850 х 620 мм
• Дебелина на металния лист 0,08 - 0,6 мм
• Точност на движението 2,0 микрона
• Софтуер за управление и оптимизиране процеса на изрязване

"ИВАС ТЕХ" ООД | София, ул. Тинтява 15-17 | smtstencil@ivastech.com
www.ivastech.com


Top