РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2016 > Ивас ТехИвас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехДвижението е технология. Всяко движение трябва да бъде измерено като ъгъл, траектория или усилие. Независимо дали е в стерилна лаборатория или в тежки условия на работната среда; независимо дали изисква измерване на ъгъл, разделен на 16 хиляди стъпки или на усилие, достигащо 3 хиляди тона.

• Съединители
• Ротационни генератори на импулси
• Резолвери и енкодери
• Сензори за усилие
• Джойстици
• Ротационни импулсни енкодери
• Прецизни резистори
• Контактни пръстени

InterTech Austria GmbH
Tel.: +43 2236 36 06 30 10
office@intertech-austria.at
www.intertech-austria.at


Top