РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2016 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2016 > Ивас ТехИвас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас Тех 

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Успешна Нова 2017 година!

Пълна гама машини
за повърхностен монтаж
на печатни платки

Технология за SMD монтаж
Стенсил с прецизно лазерно рязане

НОВ АДРЕС!
"ИВАС ТЕХ" ООД

София 1592, бул. “Асен Йорданов” №10
www.ivastech.com smtstencil@ivastech.com


Top