РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 1, февруари 2017 > РЕКЛАМИ В брой 1, 2017 > Ивас ТехИвас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас ТехОперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04

"Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

Пълна гама машини за повърхностен монтаж на печатни платки

Технология за SMD монтаж 

Стенсил с прецизно лазерно рязане

НОВ АДРЕС!
"ИВАС ТЕХ" ООД
София 1592

бул. “Асен Йорданов” №10
www.ivastech.com

smtstencil@ivastech.com


Top