РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2017 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2017 > Ивас ТехИвас Тех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ивас Тех 

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 процедура BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия"

 

Пълна гама машини за повърхностен монтаж на печатни платкиТехнология за SMD монтаж
Стенсил с прецизно лазерно рязане

 

НОВ АДРЕС!
"ИВАС ТЕХ" ООД
София 1592, бул. “Асен Йорданов” №10
www.ivastech.com smtstencil@ivastech.com


Top