Избор между конвенционално и роботизирано палетизиране – част I

Автоматизация • 10.11.2016

Избор между конвенционално и роботизирано палетизиране – част I
Избор между конвенционално и роботизирано палетизиране – част I

В индустрията се използват два основни типа решения за оптимизация на процесите по палетизиране – конвенционални и роботизирани палетизатори. Конвенционалните палетизатори могат да бъдат подразделени в две подкатегории, когато се извършва палетизиране на нива: палетизатори с подвижен разтоварващ механизъм (low level palletizers) и палетизатори с механизъм за повдигане на самите палети (high level palletizers). Първата група е предназначена за палетизиране на обекти, пренасяни от транспортни ленти.

Обектите се подравняват или се завъртат в зависимост от конфигурацията на палетите, след това се притискат един към друг, за да образуват редица. Редицата се избутва или повдига чрез специален механизъм, който я поставя на масата за формиране на определеното за нея място. Поставят се и останалите редици, докато се образува цял слой съгласно избрания модел. Когато целият слой е формиран, масата се повдига или сваля така, че разтоварващият механизъм да е оптимално позициониран да постави слоя на палетите. Така се подреждат слой по слой докато палетите се запълнят. Пълните палети се заменят с празни и процедурата се повтаря.

При палетизаторите от втория тип продуктите отново се транспортират посредством ленти, но вместо повдигане или сваляне на всеки завършен слой, за да бъде поставен на палетите, самите палети се повдигат или свалят докато слоят бъде позициониран стабилно отгоре. Т. нар. high-level палетизатори могат да достигнат по-високи скорости на работа и обикновено се използват за палетизиране на компресируеми обекти, като всеки слой се компресира от всички страни, включително и от горната.

Ето и основните характеристики на конвенционалните палетизатори:

  • Скорост: Конвенционалните палетизатори се проектират така, че да могат да се адаптират към няколко различни скорости на работа. В зависимост от модела, скоростите могат да варират от 10 до 40 чувала/кутии на минута, но могат и да нарастват значително според характера на палетизираните единици (до 200 бр. в минута).
  • Поддръжка: Поради по-големия брой извършвани механични операции, конвенционалните палетизатори се нуждаят от повече поддръжка, която обаче не изисква по-специална подготовка от основни познания по механика и пневматика.
  • Приложение: Конвенционалните палетизатори са предназначени да палетизират по един тип продукти наведнъж (в чували, кашони или бали). Готовите палети като цяло са перфектни и много компактни, тъй като всеки слой е компресиран и оформен в квадрат или правоъгълник. Благодарение на това, с такъв тип палетизатори могат да бъдат направени много високи и стабилни палети.
  • Размери: Конвенционалните палетизатори са внушително по размер оборудване, което се нуждае от доста пространство и височина, за да функционира.
  • Цена: Сравнима с тази на роботизиран палетизатор.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО

Top