Избор между конвенционално и роботизирано палетизиране – част II

Автоматизация • 02.12.2016

Избор между конвенционално и роботизирано палетизиране – част II
Избор между конвенционално и роботизирано палетизиране – част II

Ключов елемент на роботизираните палетизатори е роботът, способен автономно да изпълнява различни задачи, зададени му от програмируем логически контролер. Друг критичен компонент на тези системи са гриперите и хващачите, обикновено специфично проектирани да захващат дадени продукти.

Скорост: Обикновено до 40 чувала/кутии в минута. На практика, скоростта варира до голяма степен в зависимост от типа на продукта, който се палетизира. Така роботизиран палетизатор може да палетизира например до 1200 консервни кутии или кена в минута.

  • Поддръжка: По-малкото на брой механични компоненти означават по-малко на брой и като продължителност прекъсвания на работата в комбинация с изключителна надеждност – приблизителното време между две повреди (Mean time between failures, MTBF) е 55 хил. часа. Що се отнася до сложността на поддръжката обаче, при роботизираните палетизатори техниците обикновено се нуждаят от специално обучение.
  • Приложение: Различните модели грипери и хващачи правят роботизираните палетизатори почти универсално решение, подходящо за най-разнообразни приложения в индустрията. Вакуумни, латерални (странични), пръстовидни или магнитни – широката гама достъпни грипери позволява палетизиране и на няколко вида обекти наведнъж, независимо от формата им. В допълнение, роботизираните палетизатори позволяват и депалетизиране на различни обекти и складови единици за съхранение. За да може роботът да поставя различните единици на съответните палети, типично се използват системи за машинно зрение, които да разпознават обектите по тип.
  • Размери: Размерите на тази категория складово оборудване зависят от системната конфигурация. Като цяло роботизираните палетизатори се характеризират с компактност и гъвкавост, която ги прави подходящи за инсталация дори в малки пространства, като същевременно се съблюдават всички актуални стандарти за безопасност.
  • Цена: Сравнима с тази на конвенционален палетизатор.

Автоматизираните решения за палетизиране осигуряват редица ползи. Сред тях са подобрената безопасност и по-ниските разходи за труд. Автоматизираните палетизатори значително оптимизират операциите в опаковъчни и пакетажни цехове. За да бъде подбрано най-ефективното решение за автоматизация на процеса обаче, е необходимо детайлно да бъдат проучени изискванията на приложението.

Хибридно палетизиране = най-доброто от двете технологии
Хибридните палетизатори осигуряват цялостно решение, което комбинира предимствата на конвенционалните модули с тези на роботизираните системи. Тази технология е разработена за гъвкави опаковки (например чували) и автоматично позиционира единици с различни размери върху палетите, като елиминира максимално стърчащите и неподравнени единици. Хибридното палетизиране позволява непрекъснато оформяне и подравняване на слоевете и изпълнение на сложни модели със застъпване на единици.

Top