Избор на генератор за индустриални цели

Начало > Електроапаратурa > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5/2023 > 26.07.2023

  • Генераторите намират приложение в практически всеки отрасъл на съвременната индустрия

  • Тези системи осигуряват възможности за надеждно основно, аварийно или резервно захранване на промишлено оборудване дори на места, където мрежовото електроснабдяване не е достатъчно или липсва

  • Изборът на оптимален модел и размер генератор за конкретно приложение може да се окаже труден поради огромното разнообразие, което пазарът предлага


Генераторите намират приложение в практически всеки отрасъл на съвременната индустрия, тъй като осигуряват възможности за надеждно основно, аварийно или резервно захранване на промишленото оборудване дори на места, където мрежовото електроснабдяване не е достатъчно, стабилно или изобщо липсва. Изборът на оптимален вид, модел и типоразмер индустриален генератор за конкретен сценарий или съоръжение обаче може да се окаже труден поради огромното разнообразие от варианти, които съвременният пазар предлага.

Налице са и известни рискове във връзка със селектирането на неподходяща система. Експертите препоръчват при планиране на подобна инвестиция да се обърне внимание на някои ключови фактори, характеристики и съображения във връзка с избора, които ще разгледаме по-подробно в настоящата статия.

Основни критерии

Продуктовите категории на индустриалните генератори в каталозите на водещите глобални производители могат да се окажат толкова подробни и изчерпателни, че да затруднят и по-опитните професионалисти в бранша с изобилието от информация за усъвършенствани функционални възможности и подобрена ефективност. Покупката на какъвто и да е промишлен генератор от ново поколение или от утвърдена фирма или бранд обаче не е задължително да отговори на потребностите на конкретното приложение. Нещо повече – една неправилна конфигурация би могла да се повреди или да нанесе щети по захранваните устройства и оборудване, водейки до нежелани престои и разходи.

Ето защо специалистите препоръчват селекцията да се стесни първо до подходящия захранващ капацитет на генератора. За битови цели се предлагат различни варианти с изходна мощност от порядъка на 5 – 50 kW. За промишлени сценарии обаче би бил необходим модел с капацитет над 50 kW, достигащ според нуждите на приложението и до няколко мегавата. При обезпечаване на критични обекти, като центрове за данни и други ключови индустриални съоръжения, е препоръчително да се осигури по-голям генератор, който да гарантира надеждно резервно или аварийно захранване и при инцидентни ситуации.

Едно от най-важните неща, които е препоръчително да се вземат предвид при оразмеряването на генератор, са високите пускови токове при стартирането на електрически двигатели и трансформатори. Обикновено те са до шест пъти по-високи от тока при пълно натоварване на електрическата система. Съвременните високоефективни двигатели за индустриални цели са проектирани да издържат на по-висок пусков ток, но е задължително номиналните характеристики на генератора да се съобразят стриктно със зададените от производителя на захранваното оборудване максимално допустими стойности. Така указаните пускови токове (в kVA) на съответния двигател могат да се използват като отправна точка при избор на модел генератор с конкретен размер/капацитет. Голяма част от по-новите генератори на пазара са оборудвани с постоянен магнит или спомагателна намотка, които им осигуряват трикратно по-голям от номиналния ток, който покрива пиковите пускови стойности, необходими на електродвигателя.

Друг важен момент при първоначалната селекция е изборът на тип система според използваното гориво. Сред популярните продукти на пазара са бензиновите генератори, които обаче не работят еднакво добре при различни условия. За среди с по-ниски температури е препоръчително да се вземе предвид аналог, при който горивото не е толкова податливо на замръзване, например дизелов генератор.

От съществено значение е да се заложи на гориво, което е лесно достъпно в съответния регион, а намирането и доставките му не биха представлявали допълнително предизвикателство за съответния бизнес.

Трето ключово съображение при селекцията са режимът на работа и надеждността на системата. В дадени приложения генераторът се подсигурява като резервен източник на непрекъсваемо токозахранване при отпадане на основното поради авария, поддръжка или друга често срещана причина. В други той се предвижда като основен източник и е необходимо да може да работи в непрекъснат режим.

Самоцелната икономия на средства с по-евтин модел на някой непопулярен доставчик невинаги е добро решение. Далеч по-сигурен вариант е изборът на тестван и сертифициран по всички необходими стандарти генератор от доказан производител, който разполага с дългосрочна гаранция и опции за сервизна поддръжка.

След оценка на възможностите съобразно тези три основни критерия изборът обикновено се свежда до някои допълнителни съображения във връзка с функционалните възможности, работните характеристики и изискванията на приложението. В редица случаи е полезна консултация с експерт на място в търговския обект или онлайн, който може да обърне внимание и на някои по-дребни на пръв поглед детайли, които да осигурят на потребителя допълнителни ползи и икономии в дългосрочен план.

Фактори във връзка с работата на системата

След избора на тип система с подходяща изходна мощност и вид на горивото е добре да се обърне внимание и на други важни параметри, като разход на гориво, капацитет на резервоара и нива на шум. Финалната селекция обикновено включва и оценка на съображения във връзка с възможностите за лесно въвеждане в експлоатация, качество и издръжливост на системата, осигурена от доставчика техническа поддръжка и наличие на лесно достъпни резервни части.

Това колко шумен е даден генератор може и да не изглежда особено важно в процеса на планиране на покупката, но със сигурност е от огромно значение с оглед предвидената му дългогодишна експлоатация. В индустрията действат специални наредби за контрол на шумовото замърсяване с оглед рисковете за здравето на персонала, като са налице специални изисквания към различните типове оборудване за максимално допустими нива на шум.

Един генератор, особено ако е предназначен за непрекъсната експлоатация, е препоръчително да бъде по-безшумен, за да не създава дискомфорт на работещите в близост служители.

Нивата на шум при тези системи се измерват в децибели, като за всеки 10 dB повече нивата се повишават десеткратно. Така една система, работеща при 70 dB, се оказва цели десет пъти по-шумна от друга при 60 dB.

Някои производители предлагат специални серии генератори със звукоизолиращи корпуси, които гарантират комфортни нива на шум и при непрекъсната работа. Шумовите характеристики на различните типове агрегати зависят и от типа на горивната система, като дизеловите традиционно са по-безшумни поради осигурената при повечето модели в сегмента звукоизолация на корпуса, наред с термоизолацията, която гарантира защита на генератора при приложения на открито и осигурява по-равномерно разпределение и разсейване на отпадната топлина.

Една от основните групи критерии за избор на промишлен генератор е свързана с капацитета за съхранение и диапазона на разход на горивото. По правило, с колкото по-голям резервоар разполага даден модел, толкова по-надеждна работа би осигурил за по-продължителен период от време. Трябва да се вземе предвид, разбира се, и консумацията на гориво. При по-висок разход логично е необходим вариант с по-голям обем за съхранение, но е препоръчително да се избират възможно най-икономични модели със същия или по-голям капацитет на захранване.

Допълнителни съображения

Някои допълнителни съображения във връзка с експлоатацията на избрания промишлен генератор включват специфики във връзка с дизайна и функциите – размери, ергономия на контролния панел, необходимо пространство за разполагане/монтаж, възможност за лесно ръчно преместване, товарене и транспортиране при необходимост (мобилност на системата, осигурена например чрез колела, специална конструкция, която позволява компактно поставяне на агрегатите един върху друг при превозване) и др. Добре е тези особености да се съобразят стриктно с изискванията на обекта, в който ще се използва системата, както и с персонала, който ще оперира с нея.

В редица индустриални приложения е необходим по-голям брой генератори поради повечето налични съоръжения за захранване. Ето защо популярни стават т. нар. модулни конфигурации, при които няколко генератора могат да бъдат свързани в обща система и управлявани централизирано.
При евентуална необходимост от бъдещо разширяване на капацитета на захранване в даден обект е добре да се обмисли покупка на модулен агрегат, който поначало предлага възможности за свързване с допълнителни единици в бъдеще, тъй като не всички модели на пазара разполагат с подобни възможности.

С оглед максимално ефективното и рентабилно оползотворяване на енергията в промишлените съоръжения е препоръчително да се избере модел, оборудван с технология за управление на захранването (Power Management System, PMS). Подобна платформа оптимизира разхода на гориво и производството на електричество спрямо моментните потребности, като елиминира рисковете от работа “на празен ход” и осигурява значителни икономии в дългосрочен план.

Най-съвременните модели разполагат с възможности за мониторинг на работата и състоянието на системата, както и за прогнозна поддръжка, която известява оператора за потенциални проблеми с даден компонент, за рискове от аварии и неизправности, за отклонения от оптималните работни параметри и др.


Вижте още от Електроапаратурa


Ключови думи: промишлен генератор, индустриален генератор, бензинов генератор, дизелов генератор, капацитет на захранване, захранващ капацитет, непрекъсваемо токозахранване, резервно захранване, аварийно захранванеРедактор на статията:

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Top