Изборът на масло може да повиши енергийната ефективност на индустриалното оборудване с до 3%

Механични системиФирмени публикации • 15.09.2017

ИЗБОРЪТ НА МАСЛО МОЖЕ ДА ПОВИШИ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ С ДО 3%
ИЗБОРЪТ НА МАСЛО МОЖЕ ДА ПОВИШИ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ОБОРУДВАНЕ С ДО 3%

 

Резултати от проведени тестове на 9 вида лубриканти от различни доставчици по 7 ключови области на производителността

 

Когато става дума за енергийната ефективност, тя се асоциира основно със сградния фонд или енергийните класове на битовата техника. За енергийна ефективност се говори, разбира се, в енергийния сектор и транспорта.

Използването на енергийно ефективно производствено оборудване е неизменна част от мерките. Производствените мениджъри вече държат на този критерий. Но как можем да си гарантираме, че оборудването ни не генерира загуби на енергия?

Използването на масла, които намаляват енергопотреблението на производствените машини е една от основните мерки в тази посока. Тя обаче е често пренебрегвана.
Дори и малкото увеличение на производителността на машините може да има значителен ефект - понякога това може да е разликата между печалбата и загубата на фирмата.

Енергийната ефективност при маслата има за задача да доведе до намаляване на енергийното потребление на производственото оборудване. Показателят е свързан с въпроса колко енергия поглъща машината, за да произведе единица готова продукция.
Последните тестове показват, че изборът на подходящото смазочно масло може да повиши енергийната ефективност на индустриалното оборудване с до 3%. Понижаването на консумацията на енергия е съпътствано от намаляване на работните температури и удължаване на живота на техниката.

Проведените сравнителни тестове на 9 вида лубриканти от различни доставчици маслата Mobil SHC Gear показват, че не просто подобряват енергийната ефективност, но постигат това балансирано и с равномерно добри постижения във всички важни аспекти. Те покриват всички индустриални стандарти едновременно. В тестовете са изпитани 7 конкурентни марки.
Маслата са тествани в надлежно разпределена програма със 7 ключови области на производителността и 19 теста със собствено и стандартно индустриално оборудване. Маслата са закупени от магазинната мрежа от локалните пазари от Северна Америка, Европа и Азия.


Вижте повече детайли за проведените тестове и резултати:
http://bit.ly/2h40Ii3  

 

 

Алкомет: Разчитаме на качествени масла, доставяни според стриктни срокове – от Омникар

Качеството и надеждността, стриктното спазване на безкомпромисни срокове за доставка и наличието на компетентно техническо лице за контакт са само част от решаващите фактори, определили Омникар БГ като дългогодишен доставчик на смазочни масла Mobil за производствените машини в Алкомет АД – водещият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти за българския и европейския пазар. 

Не по-малко важно значение имат и навременните визити на техническите експерти на Омникар БГ на място в предприятието, казват от ръководството на производителя.
Маслата са основен консуматив в мащабното производство на Алкомет, обяснява изпълнителният директор на фирмата Хюсеин Йорюджю.

Компанията произвежда над 65 хиляди тона алуминиеви продукти годишно – фолиа, лайсни и профили. За да се гарантира високото качество на всеки изработен продукт, подплатено със сертификат за качеството ISO 9001, смазочните продукти трябва да са с високо качество, надеждност и устойчивост.
От тях се изисква да са абсолютно еднакви по всички показатели във всички доставяни партиди. Точно затова свойствата им се тестват в собствена лаборатория на Алкомет, обяснява Георги Узунов, Директор Поддръжка и Ремонти в предприятието.

От години Алкомет работи с масла Mobil. Те покриват всички изисквания на индустриалната техника на производителя. Коректността и респектът към безкомпромисните срокове на компанията обуславят избора на Омникар като доставчик на смазочните продукти.
Алкомет разчита Имено на Омникар БГ „да осигурява редовни и навременни визити“, да консултира специалистите на предприятието и да запознава техническите ѝ експерти с новостите в света на индустриалните масла.

 

ВИЖТЕ ВИДЕОТО КАК СМАЗОЧНИТЕ МАСЛА MOBIL ОТ ОМНИКАР БГ ПОМАГАТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ МАШИНИ В АЛКОМЕТ АД.


 

 

         

 

Омникар БГ ЕООД

4000 Пловдив
бул. „Кукленско шосе" 15-17

тел. 032 946 946
факс 032 946 945


1202 София
ул. "Индустриална" 11
(бивш хладилен завод)

тел. 02 403 33 90
тел. 0885 292 270
e-mail: office@omnicar.bg

www.omnicar.bg


Top