ИЖЕ+КСАО дари лицензи на гимназия в Казанлък

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2009

ИЖЕ+КСАО Балкан дари лицензи за учебни цели от CAD програмата за електротехническо проектиране SEE Electrical/CADdy++ на Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в гр. Казанлък. "Инициативата е част от цялостните усилия на Иже+Ксао Балкан в подкрепа на българското образование и има за цел да подпомогне учебния процес. Пет години след като дарихме 4093 броя безплатни лицензи за учебни цели на 182 професионални гимназии в страната и на ТУ-София, продължаваме вече започналата традиция на партньорство между бизнеса и образованието. Този път дарението е на стойност 40 000 лева", заявиха от компанията.
"SEE Electrical е мощен и същевременно интуитивен софтуерен продукт за създаване на чертежи, схеми и диаграми, който предлага автоматизирано изработване и управление на проектната документация. Програмата е създадена с цел да пести времето на потребителя. Възможността за потребителско допълване на елементи, импортиране и експортиране на файлове във формати DWG/DXF я прави изключително гъвкава и адаптивна към нуждите на крайния потребител", добавиха от ИЖЕ+КСАО Балкан. Програмата е подходяща за проектиране на ел.табла ниско напрежение, изработване, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане и автоматизация на обекти, линии и съоръжения.Top