Излезе справочникът "Метрология и измервателна техника"

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2009

Наскоро излезе от печат том 1-ви на първия български справочник „Метрология и измервателна техника", съобщи за сп. Инженеринг ревю проф. д.т.н. Христо Радев от ТУ-София. Справочникът е разделен в три тома с общ обем над 1800 страници под общата редакция на проф. Радев. В първата част на изданието се съдържат четири глави, в които се разглеждат теоретичните основи на метрологията, основите на измервателната техника, единството на измерванията, както и въпроси, касаещи метрологичното осигуряване на качеството. "Отразени са съвременните подходи към измерването в съответствие с последното, 3-то издание, на Международния речник по метрология (VIM3) от 2007 г., както и съвременната национална и международна нормативна база, свързана с осигуряване на единството на измерването. Особено внимание е отделено на оценяването на точността и обработката на данните при измерването, както и на метрологичните дейности, свързани с осигуряване на проследимост на измерването", коментира проф. Радев. Справочникът е предназначен за широк кръг читатели и по-специално за специалисти от различни сфери на промишлеността и икономиката, работещи в областта на измерванията, изпитванията и осигуряването на качеството на продукцията, студенти от бакалавърския и магистърския курс на специалностите във ВУЗ, специалисти от държавните институции, свързани с метрологията и други. Втори и трети том на справочника се очаква да бъдат отпечатани до май 2009 г.Top