Изложба на Emerson Process Management

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2008

Изложба на Emerson Process Management

Пътуваща изложба демонстрира най-съвременни технологии и средства за автоматизация

От 16 до 23 май екипът на Emerson Process Management у нас бе домакин на пътуваща изложба в индустриални центрове на страната. Събитията бяха част от мащабна маркетингова инициатива на компанията, обхващаща държави от Европа. Пътуващата изложба на тема "Explore PlantWeb" бе посветена на възможностите за постигане на реални резултати, които предоставят най-съвременните технологии за автоматизация и управление на основни средства. Акцент в оборудването, с което специалистите имаха възможност да се запознаят, бяха безжичните технологии за полева комуникация. Спирки на пътуващото изложение в страната бяха Свилоза в град Свищов, Агрополихим, Полимери, Солвей Соди и ТЕЦ Девня в едноименния град, Биовет, ИНСА, топлоелектрическите централи и Неохим в град Пловдив, както и Лукойл Нефтохим в Бургас. На 21 май камионът на Emerson Process Management бе в столицата, където участници в събитието бяха представители на Лукойл България, Стомана Индъстри, Булгаргаз, Булгартрансгаз и на сп. Инженеринг ревю.

"От съвременните средства за автоматизация се очаква не само да управляват технологичните процеси, да повишават сигурността на работа на оборудването и да улеснят операторите, но и да допринесат за увеличаване на производителността, т.е. за повишаване на икономическата ефективност на производството. Навлизането на безжичните комуникационни технологии промени традиционните представи в света на автоматизацията. Emerson Process Management е сред компаниите, които вложиха много усилия и средства в развитието им през последните години и днес, смело мога да твърдя, сме сред водещите доставчици на безжични решения в световен мащаб", коментира за Инженеринг ревю инж. Борислав Младенов, управител на българския офис на Emerson Process Management.

Всеки от посетителите на изложбата имаше възможност да се запознае с възможностите на PlantWeb архитектурата, демонстрирани от три DeltaV системи, включващи системата за защити и блокировки DeltaV SIS, полево оборудване за измерване на температура, налягане, pH, разход и регулиращи клапани. Част от полевото оборудване бе свързано в интелигентна безжична мрежа. Показаните системи предлагаха широки възможности за симулации на реални производствени процеси в областта на химическата и нефтохимическата индустрии, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишлености, както и транспорта на природен газ.
Top