Изобилие от висшисти, недостиг на кадри

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2011

От дълги години работодатели, синдикати и различни професионални организации обсъждат проблема с липсата на квалифицирана работна ръка и отсъствието на връзка между образователната система и потребностите на бизнеса. На фона на всеобщото недоволство и призиви за решителни мерки, близо 50-те университета у нас продължават да бълват висшисти с „екзотични” професии, а пазарът изнемогва за квалифицирани кадри. За съжаление, дойде време, в което и чуждестранните инвеститори се сблъскаха с този проблем и последствията вероятно ще имат дългосрочен ефект върху икономиката ни. Въпреки ниското трудово възнаграждение, което според нас прави страната ни неустоима инвестиционна дестинация, България постепенно отпада от конкуренцията на световния пазар за нови капиталовложения.
Оказва се, че работната заплата е второстепенен фактор в оценката на инвестиционното решение, следвана от проблеми като неразвитата инфраструктура и корупцията. На първо място, инвеститорите поставят намирането на среден технически персонал, който става все по-дефицитен, а професионалната му квалификация предизвиква все повече критики. Чуждестранните компании търсят предимно техници и оператори със средно образование, които са усвоили професионални умения в съответствие с изискванията на бизнеса в развитите страни, и съответно удрят на камък, защото системата на българското професионално образование отдавна не е в състояние да произведе търсените кадри. Липсата на квалифицирана работна ръка се превръща в пречка и за местните инвеститори. Това е причината някои производства да бъдат изнесени в съседни държави, където има повече специалисти с подходящото образование. Подобни намерения имат фирми в областта на електротехниката, машиностроенето и химическата промишленост.

Нуждата от инженери и специалисти с техническа насоченост се увеличава с всеки изминал ден. Според проучване на международна агенция за подбор на персонала, инженерите са най-търсените позиции от българите на пазара на труда у нас. На второ място се търсят мениджъри, следвани от занаятчийските професии. Именно тези три позиции представляват затруднение за попълване от 42% от работодателите в България. Сериозно внимание в изследването е отделено на причините за трудностите на работодателите при запълване на работни позиции. Основен фактор е липсата на подходящи кандидати, който заема 55%. Като втора пречка 44% от работодателите посочват липсата на опит, следвана от липсата на технически умения (32%). Фактът, че компаниите цитират липсата на умения или опит като причина за недостига на таланти, е поредният предупредителен сигнал за организациите, образованието и правителството. Остава да се надяваме, че тези три страни най-после ще заработят заедно, за да отговорят на дисбаланса при търсенето и предлагането


Ключови думи: инженери, специалисти, работна ръка, работодателиTop