РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Изоматик комплект , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Изоматик комплектИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ предлага богат набор от технически и програмни средства за изграждане на завършени системи за управление и контрол. <универсални и специализирани програмируеми контролери; <многоканални регулатори, аналогови мултиплексори; <трансмитери и галванични разделители; <комуникационни и периферни устройства; <захранващи устройства; <електронни променливотокови и постояннотокови релета (solid state relays). 4002 Пловдив, ул. Георги Измирлиев 61А тел./факс: 032/640 805, 642 312 e-mail: office@isomaticcomplect.com www.isomaticcomplect.com

Top