Изваждаеми решения от Ритал - оптимална конструкция за шкафове за комутационна апаратура

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3/2020 • 28.04.2020

 

Изцяло разединяемите (изваждаеми) решения са с оптимална конструкция за шкафовете за управление на електродвигатели за промишлени обекти с високи изисквания към непрекъсната работа. За покриване на тези изисквания комутационната апаратура трябва технически да се организира така, че да може да се сменят отделни функционални единици без спиране на цялата инсталация или така наречената "гореща смяна".

Използването на "изваждаеми" функционални блокове позволява бързо и безопасно да се заменят аварирали устройства без демонтаж на изходящи кабели и клеми за присъединяване. Всички електрически съединения в такива модули се извършват с помощта на разединяеми електрически контакти, което позволява смяната да стане бързо и безопасно.

Гъвкаво управление и конфигуриране

Управлението на изключвателя в изваждаем блок става с изнесена дръжка, свързана с механичната блокировка. Достъпни са няколко положения: "включено" - в работно състояние, при което модулът е блокиран срещу несанкционирано изваждане; "тест" - с изключени електрически контакти и блокирана възможност за завъртане на контролната ръкохватка, но с достъпна възможност за тестване на вторични вериги. В положение "изключено" блокът е в изцяло изключено състояние. За изваждане не е необходимо да се изпълняват монтажни работи и процесът отнема по-малко от минута.

В основата на конструкцията е многократно доказалата се система Ri4Power - основна платформа за електроразпределителни устройства ниско напрежение, системи за автоматизирано управление на електродвигатели или разпределение на електроенергия за фиксиран монтаж на апаратурата с форма на физическо разделяне, стигащо до Форма 4b. Системата позволява използването на устройства за защита и разпределение от различни производители на апаратура в различно изпълнение - стационарно, на основа (цокъл) и изваждаемо.

Корпусът TS8 със здрава и надеждна рамка и широката гама от компоненти - разнообразни и тествани модули, собствени шинодържатели и други специализирани компоненти, позволяват голяма гъвкавост при конфигуриране в съответствие с техническите изисквания за всяко отделно решение. Най-често с Ri4Power се конфигурират решения за вътрешно функционално разделяне от Форма 2а до Форма 4б.

Окомплектовка и налични решения

Функционалните блокове са окомплектовани с всички необходими елементи за монтаж, които се монтират на мястото на фиксираните отсеки. При това се съхраняват основни елементи на вътрешния монтаж и шинни системи. Минималната височина на изваждаемия блок е 150 мм.Отличителна особеност (освен механизма за разединяване и изваждане на контактите) е възможността за поставяне на до 3 броя захранващи източници на същата височина (150х200 мм). Номенклатурата на стандартните блокове отчита: габаритни размери, номинален ток (до 630 A), възможна комбинация на устройствата и различни производители на активното оборудване.Към момента наличните решения за поръчка са блокове с инсталиране на оборудване на фирми ABB, Schneider Electric, Siemens. Ритал може да предложи и проектни решения за "нетипови" изпълнения с възможност за доработка на предните и други монтажни елементи на блоковете по техническо задание на клиента. Степента на защита на блоковете е IP54.

 


 

 

Ритал ЕООД

София, 1592
бул. Искърско шосе 7
Tърговски комплекс Европа
сграда 7, ет. 2
тел.: (02) 439 0550; (02) 439 0556
факс: (02) 439 0659
е-mail: office@rittal.bg
www.rittal.bg

Top