JUMO със самостоятелна търговска дейност

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

От първи февруари 2007 г. австрийската компания JUMO Mess- und Regelgerаеte вече присъства в страната със своя дъщерна фирма. Регистрирано е дружество ЮМО България, което, за разлика от досега функциониращото представителство, има законово регламентирани права да извършва търговска дейност, съобщи за сп. Инженеринг ревю Болеслав Балев, управител на ЮМО България.

"Свързаните с невъзможността да извършваме пълноценна стопанска дейност неудобства са една от главните причини за променения ни статут. От друга страна, присъединяването на България към Европейския съюз и очакваното подобряване на бизнес климата, намаляване на влиянието на бюрокрацията, улесняване на стокообмена и опростяване на свързаните с това процедури, доведоха до регистрацията на дружество, което да оперира на българския пазар самостоятелно", коментира промяната на статута на JUMO в страната г-н Балев. "Очакваме промяната да доведе до съкращаване сроковете на доставка за някои продукти, създаване на складова наличност, оптимизиране на транспортните разходи, а следователно и постигане на по-атрактивна цена на повечето стандартни изделия", допълва г-н Балев.

"Създадените досега контакти, включително и с фирми, които работят като наши дистрибутори на българския пазар, е едно от най-големите постижения на JUMO в страната. В този смисъл възнамеряваме не само да запазим досегашните партньорства, но и да ги задълбочим чрез предоставяне на още по-изгодни условия", заявява в отговор на въпроса ще запазят ли досегашната си дистрибуторска мрежа г-н Балев.
Top