JUNGHEINRICH предлага специализирани машини от класа APM

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2013

В световен мащаб, както и в България, цените на строителството и цената на земята растат, което предполага по-големи инвестиции за бизнеса. Разрастването на интернет търговията и възникването на огромен брой малки и големи интернет магазини и доставчици, както и възможността чрез интернет канала все по-голям брой малки и големи производители директно да достигат потребителите, води до преформулирането на приоритетите по отношение на логистиката и досега съществуващите дистрибуционни и складови практики.

Налага се ориентиране към създаване на собствени високоефективни складове с оптимална площ, без да е необходимо аутсорсването на тази дейност на външен доставчик. В същото време икономическата криза все още не е отминала и всички компании се стремят да работят, но с по-ниски бюджети, като понякога се лишават дори от човешки ресурси, когато могат да бъдат заменени от специализирани машини.

Тези условия налагат все по-често да се строят оптимизирани и многофункционални складове с по-малки разгърнати площи, но с по-голяма височина и по-тесни коридори между стелажите, за да се използва максимално мястото, в което до всяко пале и по всяко време има директен достъп, за да могат от него да се пикират и в последствие да се комисионират отделни единици.

По този начин целият склад или определени редове и във височина от него могат да се превърнат в пикираща и комисионна зона, а не само тази, която е отделена на първите редове или обусловена специално на земята. Не всяка подемно-транспортна техника е подготвена за този вид предизвикателства. JUNGHEINRICH е сред компаниите, които отчитат динамиката в изискванията на пазара, инвестират 50 - 100 млн. евро годишно в развойна дейност и иновации, стремят се да предлагат логистични решения и машини според специфичните нужди на клиента.

Немският производител предлага на пазара високостелажни VNA, комбинирани машини с RFID навигация и подова топология, които могат да работят в тесни коридори, машини с повдигаща се кабина, от която водачът може да комисионира от всяко пале в склада по хоризонтала и вертикала, както може и да работи с цели палетоединици, което допълнително улеснява и подобрява ефективността, като дава възможност за вдигане на продукти избирателно, без да се налага местене на цяло пале до зоната на пикиране и комисиониране и след това да се връща обратно на мястото.

Във връзка с тенденциите и изискванията на пазара на подемно-транспортната техника немският производител JUNGHEINRICH предлага специализирани машини от класа APM (Auto Pallet Mover), проектирани да изпълняват роботизирано-автоматично и многократно повтарящи се задачи по определен маршрут и координати AGV (Automated Guided Vehicle). Могат да работят абсолютно самостоятелно като роботи (управлявани от революционна технология с точност до милиметри), а при нужда и като ръчно управляеми конвенционални повдигачи с водач.

Тази технология позволява директна връзка през интерфейс към индивидуалния WMS на клиента, което от своя страна ускорява и автоматизира процесите в логистиката, повишава ефективността. Серията тристранни VNA комисиониращи високоповдигачи EKX с вдигаща се кабина на водача, въртящи се вилици, ролково или интерфреквентно водене и възможност за навигационно управление, според топологията на логистичната среда чрез RFID са решението, което JUNGHEINRICH предлага в областта „работа в тесни коридори с ширина от 1460 до 1950 мм”.

Валери Петрунов, търговски и
маркетингов директор, ГОТИ–ЮНГХАЙНРИХ
за България, Албания и Косово

ЕКСКЛУЗИВНО
Top