РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, юли 2017 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017 > Ка МатикКа Матик, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛEН БРОЙ: Високотехнологично машиностроене, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ка Матик 

пневматика и вакуумна техника

www.kamatic.com

 

• 70% по-ниски разходи - консумирана мощност само 0,3 W
• Захранващо напрежение от 10,8 до 31,2 V
• Работно налягане – Вакуум – 10 bar
• Дебит – 1100 Nl/min
• До 128 цифрови входове/изходи
• До 16 аналогови входове/изходи
• До 128 управлявани соленоиди с Field-Bus
• До 38 управлявани солеониди с многополюсен конектор
• Система за диагностика
• Минимален брой компоненти – безброй комбинации
• IP65

 

Compact Terminal SCTMi

LEAN
• Общо захранване със сгъстен въздух на до 16 ежектора
• Компактният дизайн и ниското тегло го правят подходящ за широк набор от приложения

 

MODULAR
• Модулен дизайн, различни вакуумни кръгове за захващане на различни детайли с лекота
• Всеки ежектор може да бъде избран според размера или типа на дюзата и според типа на управление – NC или NO
NETWORKED
• Може да бъде интегриран в широк набор от Field-Bus системи
• Лесно конфигуриране на параметрите на процеса и на устройството през IO-Link или NFC

 

INTELLIGENT
• Всеки вакуумен кръг може да бъде контролиран отделно
• Прозрачност на процесите, контрол на консумираната енергия и различни диагностични функции за използване в интелигентната фабрика

 

Ка Матик

Ка Матик


Други рекламни публикации на Ка Матик

Top