Качеството на продуктите Едоардо Миролио се гарантира от съвременна лаборатория

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2014

Избата е разположена в централната част на масива от приблизително 220 хектара лозя, които покриват склона на хълма "Свети Илия", който се спуска към село Еленово, Нова Загора.

Годишният производствен капацитет на винарска изба Едоардо Миролио е 1 милион литра вино. Цикълът на производство обхваща всички технологични операции - от началната преработка на гроздето до бутилирането на виното. Основното оборудване на винарска изба Едоардо Миролио е доставено от водещи италиански и френски производители.

"Винарната разполага също с произведени в България висококачествени съдове от неръждаема стомана "Родина", които са широко използвани в много европейски страни. Управлението и контролът на качеството на продукцията се гарантира от

модерно оборудвана лаборатория
Процесът на стареене и съзряване протича във висококачествени френски дъбови бъчви, които са от изключително значение за качеството на произвежданите вина”, разказват от изба Едоардо Миролио.

Основната характеристика на шампанизираните вина, произведени по класическа технология (преди време наименован Шампеноаз), е представен от факта на образуване на балончета в самата бутилка. Събирането на реколтата от грозде Пино Неро и Шардоне, използвани в различни съотношения и според различните видове шампанизирано вино, се извършва към края на месец август, когато захарният градус е равен на 11 градуса алкохол.

„Гроздето от нашите лозя е натурално обогатено и това придава на шампанизираните вина получени чрез класическия метод, неповторима елегантност и свежест, с които се отличават.
Набраното задължително на ръка грозде се полага грозд по грозд (без да се мачка) в механичната преса, която бе закупена специално от областта Шампан във Франция.

Пресата е модерно съоръжение, произхождащо от старите квадратни преси за мачкане на грозде със система за натягане, и е в състояние да изстиска сърцевината на гроздето без да разкъса люспата (осигурявайки получаването на бяла гроздова мъст и от червено грозде като Пино Неро)”, споделят те.

„Получената мъст, селекционирана на база индивидуалните й качества, се оставя да се избистря от 24 до 36 часа. След този период се прелива и бистрата част се оставя за ферментация. Ферментацията продължава приблизително една седмица и приключва, когато количеството захар се превърне окончателно в алкохол. Така полученото вино отлежава до следващата пролет, когато ще бъде бутилирано и затапено със стоманена тапа.

Бутилките се полагат "по корем" в големи решетки в хоризонтална позиция при постоянно поддържана температура от 12 градуса. Така се осигурява протичането на бавна ферментация, която ще доведе до създаването на балончета. При приключване на ферментацията шампанизираното вино започва да се рафинира в контакт с добавената мая, която престоява в бутилките поне 30 месеца.

Целият процес се дели на две отделни фази. Първата, наричана remuage, се изразява в изнасянето на утайката от мая до тапата. Полагайки бутилките на специално пригодени за това стендове, всеки ден те се завъртат леко, като резултатът от това е вертикална позиция с гърлото надолу. Втората фаза – degorgement, служи за отстраняването на утайките, натрупани върху тапата. Малкото пяна избутва утайките навън. Незабавно бутилката минава през

машината RASATRICE
за да бъде достигнато нужното ниво, и евентуално liqueur d’expedition, който служи да се придаде на виното исканата захарност. След още два месеца отлежаване виното ще е готово за да достигне до нашите клиенти.

Производството на червени вина има за цел изтеглянето на консистенцията, която се съдържа в люспата на гроздето. За да се постигне целта, е необходимо да се оставят люспите да отлежават в гроздовата мъст по време на цялата ферментация на гроздето. Качеството на процеса зависи от деликатността на обработка на люспите.

Производството на нашите червени вина се извършва в частта от нашата изба, изградена на етажи и специално проектирана по този начин, за да не се използват помпи по време на важния процес на смачкване и изстискване. Гроздето пристига от лозята на най-горния етаж и след изчистване попада директно във ваната за ферментация, която се намира на междинния етаж.

Разбъркването на люспите по време на ферментацията се получава при вината, произвеждани в Еленово, без помощта на средства за разбъркване, а единствено с помощта на технологията на delestage, която най-добре запазва деликатните люспи. Svinatura се извършва също така без помощта на помпи. Както мъстта, така и джибрите падат свободно първо във ваните и след това в пресата която се намира в най-ниската част на избата.

Джибрите се пресоват, за да може да се изтръгне частта от винения сок, останал в люспите. Така полученото вино след 2-3 дни декантиране се излива в бъчви барик, където започва процесът на отлежаване, който подготвя виното за бутилиране.

Производството на бели вина има за цел да раздели люспите на мъстта преди началото на ферментацията, за да се избегне изтеглянето на вещества, които могат да изменят цвета и консервирането на белите вина.

Гроздето, брано на ръка и извозено в BINS, се чепка и мачка. Така получената каша – мъст, ако е необходимо, се охлажда до 12-14 градуса. След това се изпраща в

пневматична преса, която деликатно и леко притиска кашата
за да се изтегли мъстта. След този процес мъстта се оставя да се декантира за 36-48 часа. След отделянето на бистрата мъст от утайките на дъното на ваната започва процесът на ферментация, която трябва да е бавна и постоянна и може да трае от две до три седмици. При приключване на ферментацията се правят две преливания в следващите десет дни, като обикновено се налива в стоманени съдове, за да отлежи до края на зимата, когато е вече готово за бутилиране.

Единствено най-добрите селекции Шардоне отлежават една година в барик. В този случай крайната част на ферментацията се извършва още в дървения съд, където виното остава за една година без да се прелива в друг съд”, описват в детайли производствените етапи от изба Миролио.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top