РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кад Пойнт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кад ПойнтПроектиране и анализ на инструментална екипировка за производство на пластмасови детайли с Autodesk Product Design Suite и Autodesk Moldflow Autodesk Inventor Professional (част от пакета Autodesk Product Design Suite) включва отлични възможности за проектиране на пластмасови детайли и шприцформи. В допълнение в продукта са включени и средства за анализ на процеса на шприцване. Ето накратко какво предлага пакета в тази област: • Усъвършенствани възможности за импортна повърхнини • Инструменти за редактиране и подготовка на данните • Първоначален анализ на шприцформи • Инструменти на Moldflowза анализ на - Свиваемостта - Параметрите на процеса - Разположението на леяка - Запълването на шприцформата • Библиотека на Moldflowс над 8000 вида материали • Автоматично или ръчно събиране и разделяне на повърхнини • Автоматично определяне на делителната повърхнина между поансона и матрицата • Автоматично или ръчно конструиране на леяковите канали • Конструиране на централния леяк чрез библиотека от предварително дефинирани типове • Конструиране на охладителната система и библиотека с фитинги • Изчерпателна библиотека с пакети за шприцформи от най-големите световни доставчици • Поставяне на изхвъргачи с автоматично определяне на дължината им • Конструиране на сложни плъзгачи и повдигачи • Стандартни компоненти като леякови втулки, центроващи плочи, елементи на охладителната система и др. • Автоматично генериране на чертежите и спецификациите пластмасов детайл отделяне на поансона и матрицата Симулация и оптимизиране на шприцформата преди производството й С помощта на инструментите за анализ на пластмасовия поток,Inventor може да определя скоростта на потока, оптималното разположение на леяците, свиваемостта и проблемните зони. Анализът на шприцформата дава възможност за оптимизиране на конструкцията и намаляване на итерациите при създаването й, с което се спестяват време и средства. Използване на стандартни компоненти В модула за конструиране на шприцформи в Autodesk Inventor Professional е включена голяма колекция от каталози със стандартни компоненти и пакети на шприцформи на фирми като DME, Futaba,HASCO, LKM, Pedrotti, Polimold, Rabourdin, и Strack. Конструкторите могат да работят по-ефективно като комбинират стандартните компоненти и пакети, с елементите на поансона и матрицата, характерни за съответния детайл. Автоматично генериране на документацията Когато шприцформата е завършена, Inventor използва нейния дигитален модел за автоматично генериране на производствените чертежи и спецификации. Тъй като модела в Inventor е напълно свързан с генерираните от него файлове, всяка промяна в конструкцията автоматично се отразява в чертежите и спецификациите. Цялостно и лесно за използване решение С интуитивните си средства, AutodeskInventor насочва потребителя по време на работа по естествен за опитния конструктор начин, като същевременно подпомага и начинаещия. Вградения конструктивен „помощник” дава допълнителни съвети, като обяснява подробно различните стъпки на работния процес, с което улеснява дори съвсем начинаещите потребители. За по-пълни или по-сложни анализи, като например анализ при ползване на композитни материали с къси или дълги влакна,преходен анализ със отчитане влиянието на процеса на охлаждане на инструмента, Autodesk предлага MOLDFLOW.

Top