РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Кад Пойнт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Кад ПойнтДигитално прототопиране от Autodesk • Тримерно проектиране: параметрично и директно моделиране в един пакет • Динамични и кинематични симулации на механизми • Проектиране на пластмасови изделия и шприцформи • Симулации на шприцване на пластмаси • Моделиране на флуидни потоци и процеси на топлопренасяне • Симулации на механични изделия • Връзка с производството: интегриран CAD/CAM продукт за CNC управление по 2.5, 3+2 и 5 оси • Облачни CAD/CAM/CAE продукти и услуги • Гъвкав и изгоден модел на лицензиране тел. 02 9833001, 02 9832972 www.cadpoints.com

Top